Vēja ģeneratori

Jau 6. gadsimtā pirms mūsu ēras senie grieķi novēroja, ka dzintars rada statisko strāvu, paberzējot to pret kaķa spalvu. Tās bija pirmās elektriskās parādības, kuras tika aprakstītas.  No tiem senajiem laikiem līdz mūsdienām elektronika ir plaši ienākusi mūsu dzīvēs. Mēs īpaši nekad īsti neaizdomājamies, kā darbojas mūsu tējkannas, putekļu sūcēji vai lādētāji.

Kādu vietu vēja ģeneratori ieņem ekonomiskajā kopainā?

Nevienam nav noslēpums, ka elektrība mūsdienās maksā naudu. Vairāk vai mazāk. Elektrība pārsvarā tiek izmantota, lai nodrošinātu gaismu, siltumu un darbinātu elektroierīces mājsaimniecībās, uzņēmumos un citur. Arvien plašāk tā tiek izmantota kā alternatīva degviela elektromobiļos.

Ģenerators ir ierīce, kas mehānisko enerģiju pārveido elektroenerģijā. Ģeneratori, konstruktīvi ir līdzīgi elektromotoriem, tikai tie ir optimizēti elektrības iegūšanai.

Kā rodas vēja enerģija?

Vēja enerģija rodas, gaisa masām sastopot savā ceļā šķērsli un atdodot tam daļu savas enerģijas. Šo principu lieto mūsdienu vēja turbīnās. Vējš ar savu spēku iekustina turbīnas spārnus, radot mehānisko enerģiju, kura pēc tam ar ģeneratoru palīdzību tiek pārvērsta elektriskajā enerģijā.

Savukārt vēja turbīna ir ierīce, kas pārveido vēja kinētisko enerģiju mehāniskajā enerģijā. Ja mehāniskā enerģija tiek pārvērsta elektriskajā enerģijā, ierīci mēdz saukt par vēja ģeneratoru.

Kā cilvēki tos izmanto?

Vēja turbīnas iedalās mazajās, vidēja lieluma un lielajās turbīnās. Mazo jaudu turbīnām jauda ir 20 līdz 3000 W. Tās izmanto atsevišķu objektu energoapgādei. Savukārt vidēji lielu turbīnu jauda ir no 30—600 kW. Vidēji lielās turbīnas apvieno grupās — vēja fermās. Šīs turbīnas izmanto komerciālās enerģijas ražošanai. Lielo turbīnu jauda pārsniedz 1 MW un šīs turbīnas spēj nodrošināt ar elektrību nelielu pilsētiņu. Vēja turbīnām mēdz būt dažāds spārnu skaits — no viena līdz pat ļoti daudziem, bet vispopulārākās ir trīsspārnu turbīnas.

Kam un kāpēc ir izdevīgi vēja ģeneratori?

Vēja ģeneratoriem, protams, lai darbotos ir nepieciešama vēja enerģija, tāpēc tos būvē tādās vietās, kur ir zināms, ka vējš būs visu laiku, piemēram, jūru tuvumā.

Vēstures avoti liecina, ka pirmie primitīvie vēja dzinēji izmantoti jau senajā Ēģiptē.

Vēja ģeneratori ir labs risinājums elektroenerģijas ražošanai vietās, kur nav pieejama tradicionālā elektropiegāde, mājām attālinātos reģionos, zemnieku saimniecībām, sporta bāzēm, viesu namiem, viesnīcām, nelielām ražotnēm un citām vietām, kur ir pietiekoši vēja resursi. Turklāt ar vēja palīdzību saražotā elektroenerģija ir krietni vien lētāka par to, ko iepērkam no sabiedriskajiem piegādātājiem.

Kāda ir Latvijas loma šajā ziņā?

Pasaulē aizvien lielāku uzmanību pievērš atjaunojamajai enerģijai, kuru iespējams iegūt no vēja. Zinātnieki cenšas palielināt vēja ģeneratoru lietderības koeficientu. Lielu ieguldījumu šajā darbā ir devis Latvijas izgudrotājs Vasilijs Jegorovs, kurš izstrādājis pavisam atšķirīgas konstrukcijas vēja dzinēju — par 20% lētāku un ar augstāku lietderības koeficientu k=0,82(pārējiem k=0,45). Pēdējos gados pasaulē ir strauji pieaugusi vēja turbīnu jauda. 1997. gadā to kopējā jauda bija 7600 MW, 2002. gadā — 31000 MW. Vislielāko ieguldījumu dod Eiropa, tad ASV un visa pārējā pasaule.

Latvijā pirmais vēja ģenerators tika uzstādīts Jelgavas rajonā Nākotnē, DOSAAF (Brīvprātīgā Armijas, aviācijas un flotes veicināšanas biedrība)  aerodroma vajadzībām. Savukārt lielākais atrodas Sārnatē, tam ir 1MW jauda. Pie Liepājas uzstādīta vēja ferma, kurā ir 33 vēja turbīnas, ar jaudu 600 kW katra. Vēja ģeneratori ir uzstādīti Užavā (1MW), Glūdā Jelgavas novadā (50 kW), Vircavā Kandavas novadā (5 kW).

Arī sev mājās var uzbūvēt vēja ģeneratoru. Nopērkot nepieciešamās detaļas un saliekot tās (vai paprasīt kādam speciālistam), ir iespēja uzcelt pats savu mazu vēja turbīnu, kas darbinās elektronikas preces mājās. Taču jāatceras, ka kā jebkurai iekārtai, arī vēja ģeneratoram reizi gadā nepieciešams veikt tehnisko apkopi.

2 Replies to “Vēja ģeneratori”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *