TAP

Tiesiskās aizsardzības process (TAP), ir process, par kura uzsākšanu tiesā var griezties parādnieks, ja tam radušas finansiālas grūtības vai tās tiek prognozētas tuvākajā laikā, taču tas vēlas turpināt un attīstīt savu uzņēmējdarbību. TAP palīdz parādniekam nostabilizēt finansiālo stāvokli un atgriezt maksāt spēju, taču no parādnieka tiek prasīts konkrēts biznesa attīstības un rīcības plāns situācijas uzlabošanai.

Lai uzsāktu tiesiskās aizsardzības procesu, uzņēmējam ir jāiesniedz TAP pieteikums tiesā.

Pietikumus var iesniegt:

 • Juridiskas personas,
 • Personālsabiedrības,
 • Individuālais komersants,
 • Lauksaimniecības produkcijas ražotājs,
 • Ārvalstīs reģistrēta persona, kas veic saimniecisko darbību Latvijas Republikā.

Tiesiskās aizsardzības procesa laikā (no brīža, kad tiesa pieņēmusi lēmumu par šī procesa uzsākšanu):

 • Tiek apturēta spriedumu izpilde pret uzņēmumu (parādnieku)
 • Kreditors nedrīkst pieprasīt ieķīlātās mantas, īpašuma pārdošanu (pastāv arī izņēmuma gadījumi).
 • Kreditors nedrīkst iesniegt juridiskās personas (parādnieka) maksātnespējas procesa pieteikumu.
 • Nedrīkst veikt parādnieka likvidāciju.
 • Tiek apturēts līgumsoda un procentu pieaugums,
 • Tiek apturēts nokavējuma naudas, tais skaitā nodokļu nokavējuma naudas pieprasījuma pieaugums.

Uzņēmējiem, kas nolēmusi turpināt uzņēmējdarbību par spīti finansiālām grūtībām, TAP ir lielisks veids, kā iegūt laiku finansiālo problēmu sakārtošanai. Šajā laikā posmā nav jāuztraucas par to, ka parādi ar katru dienu kļūst arvien lielāki, pieaugot līgumsodiem un citiem maksājumiem, turklāt, izstrādājot TAP darbības plānu, kurš ir obligāta prasība TAP laikā, uzņēmumam ir iespēja attīstīties un izkļūt no parādsaistībām.

Kas ir TAP plāns?

TAP plāns ir kas līdzīgs biznesa plānam, kas parada uzņēmuma pašreizējo finansiālo situāciju, prognozējamās finanses nākotnē, kā arī veicamās darbības stāvokļa uzlabošanai un parādsaistību izpildei.

Plāna izstrādes laiks ir 2 mēneši, kopš brīža, kad tiesa pieņēmusi lēmumu ierosināt TAP. Plāns ir jāsaskaņo ar visiem kreditoriem un jāiesniedz tiesai uz apstiprināšanu.

TAP plāna izpildes termiņš ir 2 gadi, kopš dienas, kad tiesa apstiprinājusi plānu, taču piekrītot kreditoru vairākumam, plāna izpildes termiņu var pagarināt vēl par 2 gadiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *