Browsing:

Tag: SohoCredit līgumsods

SohoCredit līgumsods

7.9. Ja Jūs pieprasāt SohoCredit sniegt rakstveida izziņu par Jums saistībām pret SohoCredit, SohoCredit par šādas izziņas sagatavošanu ir tiesīgs saņemt no Jums atlīdzību Eur 7.- (septiņi eiro). Šajā Līguma punktā Jūsu pieprasītā izziņa tiek sagatavota 3 (trīs) darba dienu Read more…