Browsing:

Tag: SMS kredīts līdz 200 latiem

SMS kredīts līdz Ls 200

Jau senatnē cilvēki ar ļaunu pieminēja vēderu, kas padara cilvēkus kašķīgus un neļauj strādāt – pat eposā “Odiseja” galvenais varonis pret to attiecas nicīgi: “Nekrietnais vēders arvien jau sagādā ciešanas smagas[..], kad trūkums un likstas klejojot vajā.” Kaut arī mūsdienās Read more…