Browsing:

Tag: MiniCredit līgumsods

MiniCredit līgumsods

Ja Jūs kavējat Aizdevuma līgumā noteiktos maksājumus, Jūs maksājat MiniCredit līgumsodu 1.00 % apmērā no kopējās kavētās maksājumu summas par katru kavējuma dienu. Līgumsods nevar būt lielāks par pamatparādu. Ja MiniCredit Jums ir nosūtījis parasto vai ierakstīto vēstuli ar atgādinājumu Read more…