Browsing:

Tag: līgumsods

Ferratum līgumsods

8.1.Gadījumā, ja Jūs neesat atmaksājis Aizdevumu un Maksu par Aizdevumu Speciālajos noteikumos noteiktajā termiņā vai Aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšanas gadījumā  – pagarinātajā Aizdevuma atmaksas termiņā, Ferratum ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no laikā neatmaksātās Aizdevuma pamatparāda summas Read more…


Atrais līgumsods

5.1. Ja Jūs nepildāt savus pienākumus un neveicat AIZDEVUMA atmaksu AIZDEVUMA atmaksas dienā, Jūs maksājat Atrais nokavējuma procentus 1 procentu apmērā no laikā nesamaksātās AIZDEVUMA summas par katru nokavēto dienu, bet ne ilgāk kā 30 kalendārās dienas. 5.2. Nokavējuma procentus Read more…


CreditON līgumsods

5.1. Ja Jūs nepildāt savus pienākumus un neveicat Kredīta atmaksu Kredīta atmaksas dienā, Jūs maksājat CreditON nokavējuma procentus 1.5 procenta apmērā no laikā nesamaksātās Maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne ilgāk kā 100 dienas. 5.2. Nokavējuma procentus sāk Read more…


SohoCredit līgumsods

7.9. Ja Jūs pieprasāt SohoCredit sniegt rakstveida izziņu par Jums saistībām pret SohoCredit, SohoCredit par šādas izziņas sagatavošanu ir tiesīgs saņemt no Jums atlīdzību Eur 7.- (septiņi eiro). Šajā Līguma punktā Jūsu pieprasītā izziņa tiek sagatavota 3 (trīs) darba dienu Read more…


ViaSMS līgumsods

8.2. Ja Jūs kavējat Aizdevuma līgumā noteiktos maksājumus, Jūs maksājat ViaSMS līgumsodu 1% apmērā no kopējās kavēto maksājumu summas par katru kavējuma dienu. Līgumsods nedrīkst pārsniegt aizdevuma pamatsummu. Ja ViaSMS ir nosūtījis parastas vai ierakstītas vēstules ar atgādinājumiem par no Read more…


Vivus līgumsods

10.2. Ja Jūs kavējat Aizdevuma līgumā noteiktos maksājumus, Vivus.lv ir šādas tiesības: 10.2.1. Piemērot Jums līgumsodu 0.75% apmērā no kopējās kavēto maksājumu summas par katru kavējuma dienu, nododot informāciju par saistību neizpildi parādu piedziņas kompānijām, negatīvi ietekmējot Jūsu kredītvēsturi; 8.8. Read more…


SMScredit līgumsods

10.2. Ja Jūs kavējat Aizdevuma līgumā noteiktos maksājumus, SMScredit.lv ir šādas tiesības: 10.2.1. Piemērot Jums līgumsodu 0.75% apmērā no kopējās kavēto maksājumu summas par katru kavējuma dienu, nododot informāciju par saistību neizpildi kredītpiedziņas firmām, Tas nozīmē, ka tiks negatīvi ietekmēta Read more…