Browsing:

Tag: kredītportfelis

Kredītportfelis

Biznesa pasaulē kredītporfelis ir kredītiestādes izsniegto kredītu kopums, kas iekļauj arī citas naudas operācijas, piemēram, faktoringu, līzingu, kredītlīniju, galvojumu saistību izpildi utt. Grāmatvedībā par kredītportfeli sauc aktīvu, kas tiek klasificēts pēc kredītriska pakāpes. Kāpēc ir vajadzīgs kredītportfelis? Tas ir nepieciešams, Read more…


Kas ir kredītportfelis?

Kredītportfelis ir bankas izsniegto kredītu kopums. Tas iekļauj sevī arī kredītam līdzīgas naudas operācijas, piemēram, līzingu, faktoringu, galvojuma saistību izpildi un citas lietas. Kredītportfelis tiek izmantots, lai banka varētu labāk pārvaldīt aizdevumu izsniegšanu, jo šādi tiek organizēta bankas naudas plūsma. Read more…