Browsing:

Tag: Kas ir Vekseļi

Kas ir Vekseļi?

Vekselis ir dokuments, ar kuru tā izsniedzējs (devējs) apņemas vekselī norādītajai personai atmaksāt noteiktu naudas summu, iestājoties vekseļa termiņam. Vekseļi darbojas tikai ar naudu; tajos nevar norādīt nekustamu, kustamu vai cita veida īpašumu/vērtspapīrus, izņemot naudu. Vekseļa turētājam uz vekselī norādīto Read more…