Browsing:

Tag: Icredit

Icredit ātrais kredīts EUR 300

Icredit ātrais kredīts EUR 300 no 30 dienām līdz 12 mēnešiem.   Aizņemoties ātro kredītu EUR 300 uz 30 dienām: Kredīta izmaksas EUR 30.00 – atmaksājiet EUR 330.00   Aizņemoties ātro kredītu EUR 300 uz 2 mēnešiem: Kredīta izmaksas EUR Read more…


Icredit ātrais kredīts EUR 200

Icredit ātrais kredīts EUR 200 no 30 dienām līdz 12 mēnešiem.   Aizņemoties ātro kredītu EUR 200 uz 30 dienām: Kredīta izmaksas EUR 20.00 – atmaksājiet EUR 220.00   Aizņemoties ātro kredītu EUR 200 uz 2 mēnešiem: Kredīta izmaksas EUR Read more…


Icredit ātrais kredīts EUR 150

Icredit ātrais kredīts EUR 150 no 30 dienām līdz 12 mēnešiem.   Aizņemoties ātro kredītu EUR 150 uz 30 dienām: Kredīta izmaksas EUR 15.00 – atmaksājiet EUR 165.00   Aizņemoties ātro kredītu EUR 150 uz 2 mēnešiem: Kredīta izmaksas EUR Read more…


Icredit ātrais kredīts EUR 80

Icredit ātrais kredīts EUR 80 no 30 dienām līdz 12 mēnešiem.   Aizņemoties ātro kredītu EUR 80 uz 30 dienām: Kredīta izmaksas EUR 8.00 – atmaksājiet EUR 88.00   Aizņemoties ātro kredītu EUR 80 uz 2 mēnešiem: Kredīta izmaksas EUR Read more…


ICredit līgumsods

Par katru Līgumā noteikto kavēto maksājumu Klients maksā Icredit līgumsodu 0.5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no neatmaksātā Aizdevuma par katru nokavēto saistību izpildes dienu. Līgumsods aprēķināms, sākot ar nākamo dienu pēc noteiktās atmaksas dienas un tiek aprēķināts līdz dienai, Read more…


ICredit aizdevums Ls 200

Icredit ātrais kredīts Ls 200 no 30 dienām līdz 12 mēnešiem. Aizņemoties ātro kredītu Ls 200 uz 30 dienām: Icredit ātrais kredīts izmaksās Ls 20 – atmaksājiet Ls 220 Jums būs jāveic 1 maksājums par Ls 220 Icredit atmaksas termiņa Read more…


ICredit aizdevums Ls 150

Icredit ātrais kredīts Ls 150 no 30 dienām līdz 12 mēnešiem. Aizņemoties ātro kredītu Ls 150 uz 30 dienām: Icredit ātrais kredīts izmaksās Ls 15 – atmaksājiet Ls 165 Jums būs jāveic 1 maksājums par Ls 165 Icredit atmaksas termiņa Read more…


ICredit aizdevums Ls 100

Icredit ātrais kredīts Ls 100 no 30 dienām līdz 12 mēnešiem. Aizņemoties ātro kredītu Ls 100 uz 30 dienām: Icredit ātrais kredīts izmaksās Ls 10 – atmaksājiet Ls 110 Jums būs jāveic 1 maksājums par Ls 110 Icredit atmaksas termiņa Read more…


ICredit aizdevums Ls 50

Icredit ātrais kredīts Ls 50 no 30 dienām līdz 12 mēnešiem. Aizņemoties ātro kredītu Ls 50 uz 30 dienām: Icredit ātrais kredīts izmaksās Ls 5 – atmaksājiet Ls 55 Jums būs jāveic 1 maksājums par Ls 55 Icredit atmaksas termiņa Read more…


Icredit.lv

Icredit ir ātro kredītu izsniedzējs Latvijā. Ātrais kredīts no icredit ir pieejams vecumā no 21 – 60 gadiem, jābūt regulāriem ienākumiem un protams jābūt Latvijas Republikas pilsonim vai pastāvīgajam iedzīvotājam, kā jau tas ir pieņemts. Īstermiņa kredītam var pieteikties jebkurā Read more…