Browsing:

Tag: Finanza līgumsods

Finanza līgumsods

6.1. Puses vienojas, ja Kredīta ņēmējs neveic Kredīta atmaksu Kredīta atmaksas dienā, tas maksā Kreditoram Līgumsodu 1 (viena) procenta apmērā no kopējās kavētās maksājumu summas par katru nokavēto dienu. 6.2. Līgumsodu sāk rēķināt ar nākamo kalendāro dienu pēc Kredīta atmaksas dienas Read more…