Browsing:

Tag: Ferratum līgumsods

Ferratum līgumsods

8.1.Gadījumā, ja Jūs neesat atmaksājis Aizdevumu un Maksu par Aizdevumu Speciālajos noteikumos noteiktajā termiņā vai Aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšanas gadījumā  – pagarinātajā Aizdevuma atmaksas termiņā, Ferratum ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no laikā neatmaksātās Aizdevuma pamatparāda summas Read more…