Browsing:

Tag: ēnu ekonomika

Kas ir ēnu ekonomika

Ēnu ekonomiku var definēt dažādi, piemēram, “iekšzemes kopprodukts, kas nedeklarēšanas un (vai) nepilnīgas deklarēšanas rezultātā nav uzskaitīts oficiālajā statistikā”. Tā, piemēram, nodokļu nemaksāšana par īri, čeka neizsišana par saviem pakalpojumiem, utt., kvalificējas kā ēnu ekonomika. Dažkārt ēnu ekonomikā ieskaita arī Read more…