Browsing:

Tag: CreditON līgumsods

CreditON līgumsods

5.1. Ja Jūs nepildāt savus pienākumus un neveicat Kredīta atmaksu Kredīta atmaksas dienā, Jūs maksājat CreditON nokavējuma procentus 1.5 procenta apmērā no laikā nesamaksātās Maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne ilgāk kā 100 dienas. 5.2. Nokavējuma procentus sāk Read more…