Browsing:

Tag: Atrais

Atrais līgumsods

5.1. Ja Jūs nepildāt savus pienākumus un neveicat AIZDEVUMA atmaksu AIZDEVUMA atmaksas dienā, Jūs maksājat Atrais nokavējuma procentus 1 procentu apmērā no laikā nesamaksātās AIZDEVUMA summas par katru nokavēto dienu, bet ne ilgāk kā 30 kalendārās dienas. 5.2. Nokavējuma procentus Read more…