SMScredit līgumsods

10.2. Ja Jūs kavējat Aizdevuma līgumā noteiktos maksājumus, SMScredit.lv ir šādas tiesības:

10.2.1. Piemērot Jums līgumsodu 0.75% apmērā no kopējās kavēto maksājumu summas par katru kavējuma dienu, nododot informāciju par saistību neizpildi kredītpiedziņas firmām, Tas nozīmē, ka tiks negatīvi ietekmēta Jūsu kredītvēsture.

10.5. Ja SMScredit.lv Jums ir nosūtījis parastas vai ierakstītas vēstules ar atgādinājumiem par no Aizdevuma līguma izrietošo saistību izpildes kavēšanu, SMScredit.lv ir tiesības piedzīt no Jums izdevumus, kas saistīti ar vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu, ne vairāk kā 7,11 Eur (ieskaitot PVN) apmērā par katru šādu vēstuli.

10.6. Ja Jūs pieprasāt SMScredit.lv izsniegt rakstveida informāciju par Jūsu saistību pret SMScredit.lv izpildes vēsturi, SMScredit.lv sagatavo pieprasīto rakstveida informāciju ne vairāk kā 3 darba dienu laikā, un SMScredit.lv ir tiesības pieprasīt no Jums izdevumus, kas saistīti ar rakstveida informācijas sagatavošanu un/vai nosūtīšanu, bet ne vairāk kā 7,11 Eur (ieskaitot PVN) apmērā par katru šādu rakstveida informāciju.

10.7. Informāciju par saskaņā ar šo līgumu piešķirtā aizdevuma apmaksu (maksājumu izraksts) SMScredit.lv sniedz Jums ne vairāk kā 3 darba dienu laikā, nepieprasot 10.6. punktā minēto maksājumu.

10.8. Vispārīgo noteikumu 10.2.p. noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Jūs no pienākuma izpildīt SMScredit.lv līgumā minētās saistības.

Rakstam par SMScredit.lv līgumsodu ir tikai informatīvs raksturs! Pievērsiet uzmanību šiem punktiem, kad nākamreiz aizņemieties ātro kredītu no SMScredit.lv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *