Rosina izstrādāt atsevišķu likumu nebanku kreditēšanas nozares regulējumam

Lai izveidotu nebanku kreditēšanas nozarei samērīgu regulējumu, kas pasargātu kredītņēmējus no negodprātīgas prakses un vienlaikus neradītu riskus nozares uzņēmumu ieiešanai pelēkajā zonā, Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija aicina Ekonomikas ministriju un Saeimas deputātus izstrādāt atsevišķu likumu nozares regulēšanai.

“Pērn nebanku kredītus izmantoja aptuveni 175 000 Latvijas iedzīvotāju, kas skaidri parāda pieprasījumu pēc šī finanšu pakalpojumu. Ieviešot nesamērīgu regulējumu, nozares uzņēmumi var ieiet pelēkajā zonā, kas vēl vairāk radīs riskus patērētāju tiesību aizskārumam. Jau šobrīd virkni problēmu rada tieši nelicencētie uzņēmumi. Lai risinātu šo jautājumu, asociācijas biedri rosina izstrādāt atsevišķu likumu, kas ļautu nozarei kvalitatīvi attīstīties, vienlaikus stiprinot kredītņēmēju aizsardzības mehānismu,” norāda asociācijas vadītāja Baiba Fromane.

Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas biedri uzskata, ka jaunajam likumam būtu jāreglamentē nebanku kreditētāju darbības tiesiskais pamats, licencēšanas un uzraudzības kārtība, datu aizsardzības kontrole, pakalpojumam atbilstošs maksātspējas izvērtēšanas mehānisms, patērētāju informēšanas kārtība, kā arī citi ar nozari saistīti jautājumi, tai skaitā stingrāku sodu noteikšana par nelicencētu darbību.

“Esošais dialogs ar valsti rada izjūtu, ka jautājums par nozares tālāko attīstību šobrīd tiek skatīts fragmentāri un sasteigti, kas, iespējams, ir skaidrojams ar priekšvēlēšanu gaisotni. Atsevišķi lēmumi tiek pieņemti Saeimā, citi jautājumi tiek skatīti Ekonomikas ministrijā, viedokli par nozari pauž gan PTAC, gan FKTK. Nebanku kredītdevēji aicina valsti īstenot vienotu un konsturktīvu dialogu, lai jautājums par nozares tālāko attīstību tiktu skatīts kompleksi, aptverot visus problēmjautājumus. Ir nepieciešama sistēmiska pieeja, ne fragmentāri risinājumi,” atzīst asociācijas vadītāja Baiba Fromane.

Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija pārstāv uzņēmumus, kuriem ir vairāk nekā 80% no kopējās nozares tirgus daļas. Asociācijas misija ir veidot uzticamu, sociāli atbildīgu un uz ilgtermiņa sadarbību vērstu kreditēšanas praksi, ko pozitīvi novērtē patērētāji un valsts reglamentējošās institūcijas, vienlaikus respektējot nebanku finanšu risinājumu sniegtās iespējas ikviena indivīda un sabiedrības brīvai un nodrošinātai attīstībai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *