PTAC

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir dibināts 1998. gadā, aizvietojot Tirdzniecības un pakalpojumu kontroles centru. Kopš Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai, PTAC pārraudzīto nozaru skaits ir kļuvis daudz plašāks, statūti – konkrētāk izstrādāti. Par PTAC bieži iespējams lasīt ziņās; šajā rakstā centīsimies hronoloģiski apkopot lielākos notikumus un izmaiņas PTAC darbībā.

PTAC

PTAC pirmsākumi (1998-2004)

1998. gada 1. maijs – PTAC tiek dibināts “lai īstenotu patērētāju tiesību aizsardzību, uzraugot preču tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu, tāpat nodrošinot patērētājiem nepieciešamo informāciju un palīdzot patērētājiem risināt radušos konfliktus.”

1998-2004. gads – stabili aug PTAC izskatīto sūdzību skaits, no ~750 2002. gadā līdz ~950 2004. gadā.

2000. gads – universālveikalā “Centrs” tiek uzstādīta kastīte, kurā iedzīvotāji var dalīties ar ieteikumiem par PTAC darbību.

2001. gadsilgas domstarpības ar “Unibanku” par jaunieviesto overdrafta pakalpojumu.

Eiropas Savienībā (2004-)

2004. gads – saistībā ar iestāšanos ES, PTAC paveras plašāki ceļi internacionālajai sadarbībai. Jāmin arī jauno statūtu ienākšana, lai PTAC darbība atbilstu ES regulām.

2005-2013. gads – PTAC veicis vairāk, nekā 500 lēmumu, kas attiecas uz visdažādākajiem pakalpojumu sniedzējiem, sākot ar internetveikaliem un finanšu iestādēm.

2008. gads – tiek ieviests jauns likums par reklāmu, kas aizliedz piramīdveida shēmas, agresīvu mārketingu, produktu reklāmu bez pierādījumiem, u.t.t.

2013. gads – PTAC pastiprināti pievēršas ātro kredītu nozares kontrolēšanai; vasarā divām ātro kredītu firmām tiek uzlikti sodi, viens no tiem tiek pārsūdzēts.

2013. gads – tiek ieviestas jaunas direktīvas, kas nākotnē klientiem atvieglos sūdzību iesniegšanu PTAC.

2013. gads – PTAC veic vairāku ar eiro ieviešanu saistītu pasākumu, piemēram, divkāršās cenu atspoguļošanas uzraudzību.

Kā redzams, PTAC vienmēr seko līdzi tendencēm, kā arī notikumu izmaiņām Latvijas tirgū. Ja 2013. gadā galvenais uzsvars ir uz finanšu pakalpojumu sniedzēju (ātro kredītu) nozari, tad tas tādēļ, ka jau kopš 2011. gada tas ir milzīgs spēlētājs Latvijas tirgū. Citus gadus šis uzsvars ir saistījies ar noteiktām lietām tirgū – piemēram, 2000. gadu pirmajā pusē, kad Latvijā sāka ieplūst vērā ņemams daudzums lētu rotaļlietu, PTAC savu darbību pavērsa tieši pret rotaļlietu izplatītājiem, kas piedāvāja nekvalitatīvas rotaļlietas.

PTAC “jājamzirdziņos” iekļaujas arī apavu tirgotāji – par tiem sūdzības tiek saņemtas daudz un regulāri, – kā arī ceļojumu aģentūras, aviokompānijas un visi pārējie uzņēmumi, kas iekļaujas PTAC jurisprudencē (t.i., nepārtikas preču tirdzniecībā un pakalpojumu sniegšanas jomā). Jāatzīst arī, ka PTAC regulāri veiktās akcijas – piem., jaunākā akcija par eiro cenu atspoguļošanu, kā arī informatīva akcija par ātro kredītu lietošanu, saukta “aizņemies prātīgi” – un novecojusī, bet savu darbu darošā mājaslapa liek domāt, ka PTAC darbību var uzskatīt par veiksmīgu. Dažbrīd centra rīcība ir novēlota, dažbrīd ar apšaubāmu pamatu, taču tā pavisam noteikti ir vērsta uz patērētāju interešu aizsargāšanu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *