Pakalpojuma cenas noteikšana

Brīvā tirgus ekonomikā pakalpojuma cenu nosaka piedāvājums un pieprasījums. Pieņemsim, ka tirgū ir vairāki piena pārdevēji, Pirmais pārdevējs pārdod litru par 5 Eur, otrs pārdevējs par 4 Eur, trešais par 7 Eur, ceturtais par 6 Eur un piektais par 3 Eur. Pircēji iepērkas pie piektā pārdevēja tik ilgi, kamēr kāds cits nesāk pārdot litru pienu par 3 Eur. Pamazām arī citi pārdevēji nolaiž cenu līdz piektā pārdevēja līmenim, vai tuvu tai. Tādējādi cenas samazinās līdz zemākajai iespējamajai cenai, kādu pārdevēji var piedāvāt. Konkurences apstākļos pircēji vienmēr saņem labāko preci/pakalpojumu par zemāko cenu. Līdzīgi, kā minētajā piemērā arī ātro kredītu tirgus Latvijā ir attīstīts un tajā valda liela konkurence. Tādēļ apgalvojums, ka pakalpojums ir pārcenots ir pilnīgi aplams. Ja šis pakalpojums neatbilstu cenai, klienti izmantotu alternatīvus pakalpojumus. Ātrie kredīti Latvijā ir vieni no vislētākajiem visā pasaulē.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *