Overdrafts

Overdrafts (no angļu valodas draw over – “pārvilkt pāri”) notiek, kad bankas kontā pieejamie līdzekļi iegūst negatīvu vērtību, t.i., kontā pieejamā summa skaitās mīnusos. Pastāv gan bezlīguma, gan iepriekš norunāts overdrafts, t.i., neatļauts un atļauts ovedrafts. Overdrafts ļauj veikt pirkumus, izņemt skaidru naudu vai norēķināties par pakalpojumiem arī tad, kad konta atlikums tuvojas nullei. Par to tiek piemērota neliela (bet dažreiz arī pietiekami iespaidīga) komisijas maksa, kā arī procenti, kad to atdodat.

Neatļauts overdrafts

Neatļautais overdrafts notiek tad, kad personai ar banku nav līguma par overdrafta pakalpojuma saņemšanu. Tas parasti notiek, piemēram, tad, kad tiek piemērotas bankas komisijas kontam, kurā jau tā nav līdzekļu. Piemēram, Jānis izņem 100 eiro svešā valūtā, kad viņam kontā ir 100 eiro. Tiek piemērota komisija 5 eiro apmērā, tātad viņa konta atlikums ir -5 eiro. Līdzīgi var gadīties ar konta apkalpošanas maksu un citām bankas komisijām. Bankas parasti neatļautu overdraftu apkaro ar augstām komisijām par neatļautu overdraftu; neatļauta overdrafta procenti ir ļoti lieli.

Atļauts overdrafts

Atļauts overdrafts notiek gadījumā, kad klientam ir vienošanās ar banku par overdrafta pakalpojumu. Parasti overdrafts tiek galvots ar darba algu, un tam ir noteikts limits. Visbiežāk overdraftu piešķir uz termiņu, kas nav ilgāks par 30 dienām. Kad kontā tiek ieskaitīts kāds maksājums, tas tiek izmantots overdrafta dzēšanai. Piemēram, noslēdzot ar banku overdrafta līgumu, varat saņemt 300 eiro overdraftu, kas tiek dzēsts ar jūsu darba algu. Tā kā tas tiek dzēsts ar algu, overdraftu var saņemt tikai kontam, kurā saņemat savus ienākumus.

Šis pakalpojums tiek izmantots, lai segtu neparedzētu finansiālo iztrūkumu. Tas var sasniegt vairāku mēnešalgu apmēru un tikt apmaksāts ilgākā laikaposmā, taču lielākoties jāatmaksā 30 dienu laikā. Overdrafta procenti svārstās no 16-40, taču jāņem vērā, ka bankas bieži piemēro komisijas par overdrafta izmantošanu. Tāpat bankas bieži nosaka mazāko un lielāko iespējamo overdrafta limitu, tādēļ atšķirībā no, piemēram, īstermiņa aizdevumiem, jūs nevarat izmantot overdraftu tādā summā, kādā jums tīk.

Overdrafts Latvijā

Lielākā daļa banku Latvijā piedāvā overdraftu tādā vai citā veidā. Swedbank to sauc par kredītlīniju, citi par overdraftu. db.lv pētījumā, kurš gan veikts 2009. gadā, atspoguļojas Latvijas banku overdrafta specifika. Par izdevīgāko atzīti Nordea un DNB overdrafta pakalpojumi. Par neizdevīgākajiem – Citadele un Swedbank piedāvātie overdrafti. Skaitļi gan ir novecojuši, taču principā atspoguļo banku politiku attiecībā uz šādiem aizdevumiem.

Overdraftu iespējams noformēt jebkurā Latvijas bankā, uz kuras kontu tiek pārskaitīti jūsu ienākumi. Atkarībā no nosacījumiem, jums būs nepieciešama pase, pieteikums un dažos gadījumos arī ienākumus apliecinoši dokumenti, piemēram, VSAA izziņa. Aizņemieties atbildīgi, ņemot overdraftu tikai tad, kad tas patiešām nepieciešams.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *