OpenCredit līgumsods

Ja Jūs kavējat Aizdevuma līgumā noteiktos maksājumus, Jūs maksājat OpenCredit līgumsodu 1% apmērā no kopējās kavēto maksājumu summas par katru kavējuma dienu. Līgumsods nedrīkst pārsniegt aizdevuma pamatsummu.

OpenCredit

Aizdevuma līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Aizņēmēju ne no pienākuma izpildīt Aizdevuma līgumā minētās saistības, ne no procentu, kas no viņa pienākas, samaksas, ne no zaudējumu atlīdzības, ja šāds Aizdevējam radītais zaudējumu apmērs pārsniedz līgumsoda apmēru.

Rakstam par OpenCredit līgumsodu ir tikai informatīvs raksturs! Pievērsiet uzmanību šiem punktiem, kad nākamreiz aizņemieties ātros kredītu no OpenCredit.

Kredīti salīdzināšanas tabulā ir norādīti nejaušā secībā un aizdevēji augstākās pozīcijās nevar tikt uzskatīti par ieteicamākiem vai izdevīgākiem. Kurš no pievienotajiem aizdevējiem ir piemērotākais Jūsu situācijā? Tas jāvērtē Jums! Aizņemieties apdomīgi, izvērtējot savas iespējas kredītu atmaksāt.

Piedalīties diskusijā par šo rakstu:

Copyright © 2018 Ātrais kredīts, visas tiesības paturētas.