MiniCredit līgumsods

Ja Jūs kavējat Aizdevuma līgumā noteiktos maksājumus, Jūs maksājat MiniCredit līgumsodu 1.00 % apmērā no kopējās kavētās maksājumu summas par katru kavējuma dienu. Līgumsods nevar būt lielāks par pamatparādu.

Ja MiniCredit Jums ir nosūtījis parasto vai ierakstīto vēstuli ar atgādinājumu par parāda esamību un aicinājumu labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības, MiniCredit ir tiesības piedzīt no Jums izdevumus, kas saistīti ar vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu, ne vairāk kā 7,11 Eur apmērā.

Ja Jūs nepildāt vai nepienācīgi pildāt savas Aizdevuma līgumā noteiktās saistības, MiniCredit ir tiesīgs nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības Trešajām personām, t.sk. nodot tiesības uz Jūsu personas datu apstrādi un šo datu ievietošanu publiskajās datu bāzēs. Kavēto maksājumu piedziņas gadījumā piedziņas izdevumus sedzat Jūs. Jūs piekrītat MiniCredit tiesībām nodot Jūsu personas datus apstrādei Trešajām personām, kā arī uz citu valsti, kā arī MiniCredit saistītajiem uzņēmumiem.

Rakstam par MiniCredit līgumsodu ir tikai informatīvs raksturs! Pievērsiet uzmanību šiem punktiem, kad nākamreiz aizņemieties ātro kredītu no MiniCredit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *