Melita no Iecavas par ātrajiem kredītiem

Melita ātros kredītus izmanto tādēļ, ka tie viņai rada drošības sajūtu, piesakoties ātrajam kredītam Melitai ir saprotami līguma nosacījumi un nav nedrošības sajūta, ka kaut kas ir palaists garām, vai nav līdz galam saprasts.Viņa izvēlas ātros kredītus arī tādēļ, ka no radiniekiem, vai draugiem ne vienmēr ir patīkami aizņemties, vai arī atsevišķos gadījumos nav laika, lai lūgtu palīdzību. Kā piemēru Melita min gadījumu, kad kādas svētdienas vakarā viņas ģimenei tika piedāvāts nopirkt auto, kurš jau sen bija noskatīts, bet tam vēl nebija sakrāta nauda. Šajā gadījumā Melitai palīgā nāca ātrais kredīts. Melita uzsver, ka viņa vienmēr ir bijusi atbildīga kredītņēmēja un katru reizi piesakoties ātrajam kredītam viņa rūpīgi apsver šo soli ar ģimenes locekļiem. Un tikai tad, kad šis solis ir rūpīgi pārdomāts, piesakās ātrajam kredītam. Melita atzīst, ka viņai gan procentu maksājumi, gan komisijas maksa ir pieņemama un pilnībā apmierinoša. Tāpat Melita saprot, ka aizdevējs ar šo kredītu izsniegšanu gūst peļņu un tas ir tikai saprotami, jo tāda ir pasaules prakse. Melita uzsver to, ka ātrajiem kredītiem būtu jāpaliek Latvijas iedzīvotājiem tik pat viegli un ērti pieejamiem, kā līdz šim. Par tiem kuri saka, ka ātro kredītu devējus vajag ierobežot, Melita domā, ka šie cilvēki ar ātrajiem kredītiem nekad nav saskārušies, vai arī viņiem ir kādas problēmas ar savu personīgo līgumsaistību izpildi pret ātro kredītu devējiem. Tajā pašā laikā Melita nesaprot, kā gan normāli domājošs cilvēks nespēj izpildīt līguma noteikumus, jo tur viss ir ļoti saprotami uzrakstīts un nekādi pārsteigumi, jeb slēptās izmaksas klientus nesagaida. Vēl lielu gandarījumu Melitai sagādā tas, ka ātro kredītu kompānijas ļoti daudz atbalsta dažādus labdarības pasākumus. Nobeigumā Melita uzsver, ka ātro kredītu ierobežošana nebūtu atbalstāma, jo līguma noteikumi ir visiem ļoti labi izprotami un katram pašam vajadzētu izvērtēt savas spējas kredītu savlaicīgi atmaksāt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *