Māstrihtas kritēriji un Eiropas Savienība

EiroEiro ieviešot, Latvijas ekonomikai bija jāatbilst dažādiem kritērijiem – piemēram, gada inflācija nedrīkst pārsniegt 2,5%, budžeta deficīts nedrīkst pārsniegt 3%, bet valsts parāds nedrīkst būt lielāks par 60% no iekšzemes kopprodukta. Pirms denuncēt Eirozonas valstis, jāmin, ka šie kritēriji ir, tā sakot, svarīgi tikai tādēļ, ka signalizē stabilu ekonomiku. Un tomēr, pašas Eirozonas dalībvalstis šiem kritērijiem neatbilst – turklāt ne jau tā drusciņ.

Latvija, kaut arī daudzi uzskatīja to par nonākušu parādu verdzībā, īstenībā ne tikai tika galā ar finanšu krīzi, bet maza iepriekšējā parāda dēļ īstenībā ne reizi nenonāca pat tuvumā tam, lai valsts parāds sasniegtu 60% atzīmi. Piemēram, Grieķijai šis skaitlis ir vairāk nekā 150. Bet te tad sākas mazas dīvainības: Vācijai, kas ir, tā sacīt, Eirozonas titāns, parāda un IKP attiecība ir 80%, nerunājot nemaz par citām Eirozonas valstīm – Itāliju, Spāniju un Portugāli. Tiesa, šīs ekonomikas ir atšķirīgas no Latvijas un vēl nav tikušas galā ar krīzi, taču arī citi rādītāji nav nemaz tik iepriecinoši – Itālijas budžeta deficīts tikai tagad sasniegs 3%, bet Spānijas budžeta deficīts vēl joprojām mērāms divos ciparos!

Ar šo visu rodas vēlme teikt, ka, kaut arī Eiropas Savienība sola vienlīdzīgu attieksmi un ekonomisko sadarbību, tomēr var jaust kādu divkosību – protams, Eirozonā šīs valstis iestājās tad, kad pašas izpildīja Māstrihtas kritērijus, taču, pat ja lielākā ES ekonomika nerāda pārējām valstīm piemēru, gribot negribot, jāgroza galva un jādomā par to, cik tad īsti šī ES ir godīga.

Protams, ka domas pievēršas Māstrihtas kritērijiem tieši tad, kad tūlīt, tūlīt jau būsim uz lielā kuģa, apzīmogota ar “EURO”. Gribas ticēt, ka arī Latvijas iedzīvotāji spēs kliedēt bažas par eiro stabilitāti, kaut nedaudz balstot lielo eiro kuģi. Gribas ticēt arī tam, ka Latvijas lēmumu pievienoties Eirozonai pēc gadiem neuzskatīs par pārsteidzīgāko soli Latvijas ekonomikas vēsturē.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *