Līgumsods nebanku kreditēšanas nozarē nepārsniegs 100% no parāda

Apliecinot nozares vēlmi īstenot atbildīgu biznesa praksi, Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas biedri ir vienojušies ierobežot līgumsoda apmēru, paredzot, ka turpmāk tas nepārsniegs 100% no parāda, kas ietver gan aizdevuma pamatsummu, gan komisijas maksu par tā izsniegšanu. Līgumsoda ierobežojumu asociācijas biedri piemēros tiem kredītiem, kas tiks izsniegti sākot ar 1. martu un turpmāk.
“Asociācijas biedri iestājas par samērīgu līgumsoda noteikšanu, jo tā mērķis ir panākt, lai pakalpojuma ņēmējs apzinīgi pildītu savas saistības. Katrs izsniegtais kredīts, kas netiek atdots, rada uzņēmumiem zaudējumus,” norāda asociācijas vadītāja Baiba Fromane, skaidrojot pieņemto lēmumu.

Tāpat asociācijas biedri lēma pilnveidot savu klientu līgumus, skaidri un saprotami iestrādājot informāciju par piemērotajiem saistību pastiprināšanas līdzekļiem (nokavējuma procentiem vai līgumsodiem), kas tiek piemēroti gadījumos, ja klients neveic savlaicīgu aizdevuma atmaksu.

“Pieņemot lēmumu par līgumsoda ierobežošanu, asociācijas biedri vēlas uzraugošajām institūcijām un politiķiem parādīt, ka nozare atbalsta samērīga regulējuma ieviešanu, kas neradītu riskus tās ieiešanai pelēkajā zonā un vienlaikus radītu papildu aizsardzības mehānismu kredītņēmējiem. Lai gan asociācija ir nākusi ar virkni priekšlikumu nozares sakārtošanai, dialogs ar valsti rada izjūtu, ka atsevišķi politiķi nav ieinteresēti kvalitatīvā diskusijā, bet gan populistiskos uzsaukumos,” atzīst B. Fromane.

Lai gan medijos izskanējusi informācija, ka nozarē tiek piemēroti nesamērīgi augsti līgumsodi, asociācijas biedru dati rāda, ka jau šobrīd maksimālais līgumsods biedru pakalpojumiem nepārsniedz 100 līdz 200% no pamatparāda, kas ietver gan pamatsummu, gan komisijas maksu. Lie kliedētu izskanējušos mītus, asociācijas biedri lēma līgumos skaidri ierakstīt maksimālo piemērojamo līgumsoda apmēru, tādejādi kliedējot jebkādas spekulācijas par šo tēmu.

Lai patērētājiem būtu vieglāk atpazīt tos uzņēmumus, kas ir vienojušies ierobežot līgumsoda apmēru, asociācijas biedru mājas lapās ir publicēta atpazīstamības zīme “Atbildīgs aizdevējs”, kas apliecina uzņēmuma apņemšanos īstenot atbildīgu un godprātīgu biznesa praksi.

Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija pārstāv uzņēmumus, kuriem ir vairāk nekā 80% no kopējās nozares tirgus daļas. Asociācijas misija ir veidot uzticamu, sociāli atbildīgu un uz ilgtermiņa sadarbību vērstu kreditēšanas praksi, ko pozitīvi novērtē patērētāji un valsts reglamentējošās institūcijas, vienlaikus respektējot nebanku finanšu risinājumu sniegtās iespējas ikviena indivīda un sabiedrības brīvai un nodrošinātai attīstībai.


 

2016. gada 13. janvāris. Nebanku kredītdevēju asociācijai jauns nosaukums “Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija” Kontakti: Tālrunis: +371 67398277, Vaļņu iela 5/1, 2.stāvs, Rīga, LV-1050, Latvija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *