Latvijas eiro monētas

EiroLatvijas eiro monētas kā oficiāls maksāšanas līdzeklis Latvijā un visā eirozonā sāka darboties no 2014. gada 1. Janvāra. Lai gan visu valstu eiro banknotes ir vienādas, eiro monētu dizaini atšķiras un katra eirozonas valsts, uz eiro monētām ir izvēlējusies attēlot kādu īpašu, konkrētai valstij un kultūrai svarīgu simbolu. Neatkarīgi no valsts, kurā monētas ir izdotas, tās visas ir oficiāls maksāšanas līdzeklis visā eirozonā.

Visu eiro monētu priekšpuse, averss, ir vienāda un atšķiras pa nomināla vērtībām, taču aizmugures, reverss, atšķiras un rotāts ar dažādu valstu nacionālo simboliku.

Dizainu Latvijas eiro monētām izvēlēja tautas ideju konkursā. Uz Latvijas eiro monētām attēloti tādi mūsu tautai svarīgi simboli, kā tautumeita, Latvijas lielais un mazais ģerbonis.

Uz, lielākās no monētu nominālvērtībām, 2 eiro monētas attēlots latviešu tautumeitas portrets, kas ticis attēlota arī uz pirmās brīvvalsts laikā, 1929. gadā kaltās sudraba 5 latu monētas. Tautu meitas portreta kreisajā pusē izvietots uzraksts Latvijasun labajā republika un gar monētas ārējo malu novietotas 12 zvaigznes, savukārt monētas sānu malu jeb jostu rotā smalks rievojums un uzrasts Dievs Svētī Latviju.

Uz 1 eiro monētas attēlots identisks tautu meitas portrets, taču atšķiras monētas sānu mala jeb josta, kuru rotā pārtraukts rievojums bez jebkādiem uzrakstiem.

10, 20, un 50 centu monētu reverss rotāts ar Latvijas Republikas lielo ģerboni zem kura redzams uzraksts Latvija un skaitlis 2014, taču apkārt ģerbonim izvietotas 12 zvaigznes.

1, 2, un 5 centu monētās lielais ģerbonis aizstāts ar mazo Latvijas Republikas ģerboni, kura sānu malā novietots skaitlis 2014, taču zem ģerboņa – uzrakts Latvija. Gluži kā uz citām Latvijas eiro monētām arī uz šīm parādās 12 zvaigznes.

Eiro monētas, ar Latvijā veidotu dizainu nu jau tiek lietotas pa visu eirozonu, gluži tāpat, kā pie mums sastopamas visdažādākās citu valstu monētas, kas rotātas ar katrai kultūrai un tautai raksturīgu simboliku un ornamentiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *