Kredītvēsture

Pareiza izpratne par to, kā darbojas dažāda veida kredīti un kādas izmaksas ar tiem ir saistītas, kā arī racionāla paņemtā aizdevuma izmantošana ir ļoti svarīga, jo tā ne tikai ļauj aizdevuma ņēmējam nokārtot nepieciešamās saistības ar zemāku riska pakāpi, bet arī parāda kredītdevējiem to, ka kredītņēmējs ir spējīgs atmaksāt aizņemtos līdzekļus, kas savukārt var būt kā pozitīvs faktors gadījumā, ja kredīts ir nepieciešams atkārtoti. Laba kredītvēsture nozīmē savlaicīgu visu rēķinu un kredītmaksājumu veikšanu.

Soļi labas kredītvēstures izveidošanai un saglabāšanai

Laba kredītvēsture ir būtisks faktors, kuru ņem vērā gan banku, gan arī nebanku kredītdevēji, pieņemot lēmumu par aizdevuma izsniegšanu, tādēļ pozitīvai kredītvēstures saglabāšanai ir liela nozīme.  Ir vairāki veidi, kā uzlabot savu naudas plūsmu un kredītvēsturi, tādā veidā palielinot savu uzticamību kredītdevēju acīs, piemēram:

Labākais

  • Savu līdzekļu labāka pārvaldīšana — kredītspeciālisti norāda, ka svarīgākais labas kredītvēstures nodrošināšanas veids ir neuzņemties saistības, kuras nevar atļauties, tādēļ sava budžeta plānošana, līdzekļu sadalīšana un prioritāšu noteikšana var palīdzēt nodrošināt labāku naudas plūsmu un arī krājumu veidošanu;
  • Kredītsaistību labāka pārvaldīšana – vairāku kredītu vai parādu gadījumā ir ieteicams sākt ar to kredītu, kuru var apmaksāt pilnā apmērā vai to, par kuru tiek aprēķināti vislielākie nokavējuma procenti vai soda naudas. Lai kredītvēsture saglabātos pozitīva, ir ieteicams arī saskaņot kredīta maksājumu datumus ar ienākumu saņemšanas datumu, tādā veidā nodrošinoties, ka visi maksājumi tiks veikti laikā;
  • Sazināšanās ar kreditoriem – negaidītu finansiālo grūtību, kuru dēļ var rasties problēmas ar ikmēneša maksājumu veikšanu, rašanās gadījumā var vērsties pie kreditoriem ar jautājumu par iespējām atvieglot maksājumu nosacījumus vai sastādīt parāda atmaksas grafiku. Lielākā daļa kreditoru ir gatavi risināt šāda veida situācijas un pat pozitīvi novērtē savu klientu izrādīto iniciatīvu šādas problēmas risināt laicīgi;
  • Kredīta konsultantu pakalpojumu izmantošana – mūsdienās konsultācijas par kredītu ņemšanu un atmaksāšanu piedāvā vairāki uzņēmumi, kā arī bezpeļņas organizācijas, kuras rūpīgi izanalizē kredītņēmēja ienākumus un izdevumus, pamatojoties uz tiem, izstrādā plānu konkrētu maksājumu veikšanai, kā arī sniedz ieteikumus labākai personīgā vai ģimenes budžeta plānošanai. Ņemot vērā to, ka šādas konsultācijas var būt maksas pakalpojums, pirms tā ņemšanas ir nepieciešams izanalizēt tā nepieciešamību un ietekmi uz kredītvēstures uzlabošanu.

Laba kredītvēsture – efektīva savu līdzekļu pārvaldīšana

Kredītspeciālisti norāda, ka, lai mazinātu riskus, kas ir saistīti ar kredītu ņemšanu, kā arī lai uzlabotu naudas plūsmu, savu budžetu būtu ieteicams plānot tā, lai ikmēneša kredītsaistības nepārsniegtu 30 % no mēneša ienākumiem. Kredīta ņemšana ir ļoti nozīmīgs lēmumus, bet, augstāk minēto ieteikumu ievērošana, var palīdzēt efektīvāk pārvaldīt savus līdzekļus un uzlabot kredītvēsturi. Aizņemies atbildīgi, izvērtējot savas iespējas atmaksāt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *