Kredītportfelis

Biznesa pasaulē kredītporfelis ir kredītiestādes izsniegto kredītu kopums, kas iekļauj arī citas naudas operācijas, piemēram, faktoringu, līzingu, kredītlīniju, galvojumu saistību izpildi utt. Grāmatvedībā par kredītportfeli sauc aktīvu, kas tiek klasificēts pēc kredītriska pakāpes.

Kāpēc ir vajadzīgs kredītportfelis?

Tas ir nepieciešams, lai banka spētu pārvaldīt izsniegtos aizdevumus, tādējādi organizējot bankas naudas plūsmu. Kredītportfeļa kvalitātes analīze un vērtējums palīdz efektīvi un ražīgi pārvaldīt aizdevuma operācijas bankas menedžeriem. Šodien starptautiskajā banku praksē par kredītportfeli sauc aizdevumu kategorijas noslēgto līgumu kopumu. Šajā pakā ietilpst gan kredītu darījumi, gan vekseļi, gan komercbankas garantiju izpildi un citi darījumi.

Kā tiek raksturoti kredītportfeļi?

Tos var raksturot pēc diviem kritērijiem – pēc riska un ienesības. Tas nozīmē, ka pat tāds kredītportfelis, kas ir liels un ar izdevīgiem procentiem, var būt riskants, ja daudzi no kreditoriem ir noslēguši īstermiņa kredītus (piemēram, kredītkaršu aizņēmumus vai kredītlīniju). Un arī gluži pretēji – mazs kredītportfelis var būt stabils, ja tas sastāv tikai no stabiliem kredītiem – taču tā mīnuss var būt mazā ienesība.

Kurām Latvijas bankām ir lielākie kredītportfeļi?

Neseni dati liecina, ka pirmajā vietā ierindojas Swedbank, tai seko SEB banka, kas atpaliek par mazliet vairāk nekā pusmiljardu eiro. Trešajā vietā ir Nordea banka, tālāk ceturtajā vietā ierindojas DNB banka, kuras kredītportfelis ir uz pusi mazāks nekā pirmās vietas ieguvējai Swedbankai. Piektajā vietā ir Rietumu banka, kuras naudas apjoms ir mazliet pārsniedzis vienu miljardu eiro.

Nav aplūkoti nebanku kredītdevēji. Protams, to kredītportfeļi salīdzinājumā ar banku apjomiem ir pavisam nelieli.

Kopējais kredītportfelis 2014.gadā samazinājies par 6,1% – šis nelielais cipars patiesībā iekļaus sevī veselus 951,9 miljonus eiro. Portfelis samazinājies arī rezidentu vidū un rezidentu mājsaimniecību vidū, turpretī palielinājies nerezidentu portfelis – par veseliem 4,1% procentiem.

Tam par iemeslu lielā mērā ir tirgus dalībnieku skaita samazināšanās. Kā zināms, savu darbību pārtraucu gan Latvijas Hipotēku un zemes banka, gan Unicredit Bank. To veicināja arī mazāks jauno kredītu apmērs.

Kāds ir Latvijas kopējais kredītportfelis?

Var runāt ne tikai par banku, bet arī par valstu portfeļiem. Ja krīzes laikā Latvijai bija jāaizņemas daudz naudas, lai spētu samaksāt algas un citus maksājumus, tad šie parādi palielināja kopēju parādu līdz pat 40% no IKP. 2013. gadā Latvija ir atmaksājusi jau divas trešdaļas no šī parāda, kas ir 2,2 miljardi eiro no 3,5 miljardiem eiro.

Taču šo parādu atmaksa notika šādi, ka Latvija emitēja citas akcijas un aizņēmās starptautiskajos tirgos tā vietā, lai atmaksātu parādu no budžeta. Rezultātā rodas situācija, ka parāds vienkārši tiek pārfinansēts uz citām parādsaistībām, kurām var būt pat lielāki procenti nekā SVF parādam. Ja parāda procenti samazināsies, tad tas būs tikai tādēļ, ka ekonomikas apjomi augs un parāda summa paliks tāda pati.

Kāda ir Latvijas portfeļa situācija pasaules kontekstā?

Tomēr, salīdzinot ar citām valstīm, šī situācija nav unikāla. Ir pāris valstis, kuru parādsaistības patiešām pārsniedz Latvijas parādus, piemēram, ASV parāds ir pat 100% no IKP, bet Grieķijai, par kuru bieži dzird ziņās sakarā ar finansiālajām problēmām, šis parāds ir vairāk nekā 150% no IKP. Praktiski visas pasaules valstis ir parādos, un cerams, ka valdības sapratīs, ka visa nauda nav jāiztērē uzreiz, bet ir jāiekrāj nākamajām nebaltajām dienām.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *