Kredīta atteikuma tiesības PTAL

Kredītu izmaksu piemēriKatram Latvijas pilsonim ir kredīta atteikuma tiesības. Pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likumu (PTAL) kredītņēmējs kredīta atteikuma tiesības var izmantot 14 dienu laikā pēc kreditēšanas līguma noslēgšanas dienas, par to kreditoram nesniedzot nekādu atteikuma pamatojumu, jeb 14 dienu laikā no dienas, kad kredītņēmējs saņēmis normatīvajos aktos noteikto pilnu informāciju par līgumu un tā nosacījumiem, ja tos saņem pēc kredīta līguma noslēgšanas dienas. Saskaņā ar patērētāja kreditēšanas līgumu, kredītņēmējs par savu atteikuma tiesību izmantošanu kreditoram paziņo rakstveidā vai jebkurā citā kreditoram pieņemamā formā. Kredīta atteikuma tiesības kreditoram jāiesniedz pirms kredīta atteikuma tiesību termiņa beigām. Ļoti svarīgi ir atcerēties, ka izmantojot kredīta atteikuma tiesības, kredītņēmējam ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pieteikuma paziņojuma iesniegšanas, jāatmaksā kreditoram visa izsniegtā kredīta summa un procenti, kuri šajā laika posmā ir uzkrājušies. Procentu aprēķinu veic pēc līgumā noteiktās aizdevuma procentu likmes. Izmantojot kredīta atteikuma tiesības, kredīta devējam nav tiesības no kredītņēmēja pieprasīt jebkādu kompensāciju, izņemot neatmaksājamo izmaksu kompensāciju, kuru kreditors veicis publiskai personai. Noslēdzot kredītlīgumu, mēdz būt situācijas, ka kredīta ņēmējs un kredīta devējs noslēdzis papildus pakalpojuma līgumu ar trešo personu, taču, ja kredīta ņēmējs izmanto kredīta atteikuma tiesības, līgums par papildu pakalpojumu arī vairs nav spēkā. Neskatoties uz kredīta atteikuma tiesību izmantošanu, ja kredītņēmēja kreditēšanas līgums ir noslēgta par preces vai pakalpojuma iegādi, preces un pakalpojuma iegāde netiek ietekmēta, tā saglabā savu spēkā esamību.

Kredīta atteikuma tiesības attiecas arī uz ātro kredīta ņemšanas veidu, jeb īstermiņa aizdevumiem, pat uz tiem, kuri jāatmaksā 30 dienu laikā. Šajā gadījumā var izveidoties situācija, kad 14 dienu laikā kredīta ņēmējs, izmantojot savas kredīta atteikuma tiesības, atsakās no kredīta, taču kredīta summa un līdz tam brīdim uzkrātie procenti viņam jāatmaksā 30 dienu laikā, līdz ar to it kā neviļus kredītņēmējs sev pagarina kredīta atmaksas termiņu no paredzētajām 30 dienām uz 45 dienām. Te gan jāņem vērā, ka procenti kredītņēmējam tomēr būs jāmaksā par visām 45 dienām, nevis līdz kredīta atteikuma pieteikšanas dienai uzkrātie. Patērētāju tiesību aizsardzības likumā 12.1.panta trešajā daļā šis punkts ir iekļauts, taču, lai starp abām pusēm, gan kredīta ņēmēja, gan kredīta devēja neveidotos lieki un nevajadzīgi pārpratumi šajā jautājumā, šo līguma punktu vajag iestrādāt arī katrā konkrētajā abpusējā kredīta līgumā. Jāņem vērā, ka Patērētāju tiesību aizsardzības likumā 12.1. panta astotajā daļā ir uzskaitīti vairāki izņēmumi, kad šīs patērētāju atteikuma tiesības nevar izmantot. Patērētāju atteikuma tiesības neattiecas uz kreditēšanas līgumiem nekustamā īpašuma iegādei, vai, ja šo kredītu atmaksa ir nodrošināta ar ar nekustamā īpašuma hipotēku, kreditēšanas līgumi, saskaņā ar kuru nosacījumiem kredīts tiek piešķirts, nemaksājot ne procentu likmi, ne citus ar kredītu saistītus papildus izdevumus un uz tādiem kreditēšanas līgumiem, kur kredīta summa nepārsniedz 140 eiro. Kredīta ņēmējam, izmantojot kredīta atteikuma tiesības, ir pienākums atgriezt kredīta devējam uz aizņēmumu iegādāto preci, vai sniegtā pakalpojuma rezultātā izgatavoto priekšmetu. Ja iegādātā prece tika izmantota tai neparedzētiem nolūkiem, kredīta ņēmējs par to ir atbildīgs, tā kā patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, taču, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav kredīta ņēmēju informējis par kredīta atteikuma tiesībām saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzību regulējoša aktu noteikto kārtību, patērētājs (kredīta ņēmējs) nav atbildīgs par preces vērtības samazināšanos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *