Kas nosaka eiro zonas monetāro politiku?

 

  • Kas nosaka eiro zonas monetāro politiku
  • Kāds ir Eiropas Centrālās bankas galvenais mērķis
  • Kas pieņem monetārās politikas lēmumus
  • U.t.t.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *