Kas ir tiesiskās aizsardzības process?

Tiesiskās aizsardzības process ir periods, kura laikā pret uzņēmumu nevar uzsākt maksātnespējas procesu un kura laikā uzņēmumam ir jāatjauno pilnīga maksātspēja. Var teikt, ka tiesiskās aizsardzības process ir laika periods, kurā uzņēmumam ir daļēja maksātspēja. Tiesiskās aizsardzības procesu regulē maksātnespējas likums. Tas atšķiras no ārpustiesas aizsardzības procesa tā, ka pirmajam nav likumiska spēka, kas liedz kreditoriem ierosināt maksātnespējas procesu; t.i., ārpustiesas aizsardzības process paģēr, ka pats uzņēmējs spēs vienoties ar kreditoriem par parādsaistību nokārtošanas grafiku.

Šis likums tika ieviests 2008. gadā un ir paredzēts, lai aizstāvētu uzņēmēju intereses; palaikam no uzņēmuma “nesadalīšanas” iegūst arī kreditori, jo reti kurā maksātnespējas procesā kreditori atgūst pilnu aizdevuma summu. Slavenākais gadījums, kad uzņēmums spējis izvairīties no maksātnespējas, ir atpūtas centra “Lido” ārpustiesas maksātnespējas process.

Tiesiskās aizsardzības procesa ieguvumi uzņēmumam

  • Netiek uzsākta uzņēmuma likvidācija, kā tas ir ar “klasisko” maksātnespējas procesa sākšanu;
  • Kreditori nedrīkst uzsākt prasības par ieķīlātās mantas pārdošanu vai atsavināšanu;
  • Iespējams apturēt parādu piedziņu, kā arī spriedumus lietās par piespiedu saistību izpildīšanu (maksimālais termiņš – līdz vienam gadam).

Uzsākot tiesiskās aizsardzības procesu, uzņēmumam tiek dots mēnesis, lai panāktu vienošanos (par pasākumu plānu) ar saviem kreditoriem. Lai uzņēmumam piemērotu tiesiskās aizsardzības procesu, jāiesniedz pareizi noformēts pasākumu plāns, kuram jāpiekrīt vismaz divām trešdaļām no nenodrošinātajiem kreditoriem.

Ja tiesa to atzīst par īstenojamu, tad tas tiek sākts. Ja process tiek uzsākts, tiek piemērots maksātnespējas administrators, kurš uzrauga plāna izpildi un atbilstību normatīvajiem aktiem. Ideālajā gadījumā tiesiskās aizsardzības procesu uzsāk pats uzņēmums, kas tiesā iesniedz pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanu. Savukārt ja administrators ievēro, ka process nenorit pēc plāna vai tiek izmantots ļaunprātīgi, procesu izbeidz pats administrators, iesniedzot pieteikumu tiesā par tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanu un maksātnespējas procesa sākšanu uzņēmumam.

Tiesiskās aizsardzības process ir labs veids, kā uzņēmumam “dabūt vēl vienu iespēju” – tas ir, mēģināt nokārtot parādsaistības, nepārtraucot komercdarbību. Ja process ir veiksmīgs, iegūst visi – gan nodokļu maksātāji, gan uzņēmēji, gan kreditori.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *