Kas ir Starptautiskais Valūtas fonds?

Starptautiskais Valūtas fonds (SVF) ir starptautiska finanšu institūcija, kas uzrauga pasaules makroekonomiskos rādītājus ar mērķi nodrošināt stabilitāti, vajadzības gadījumā izsniedzot aizdevumus vai sniedzot tehnisko palīdzību. SVF tika izveidots 1944. gadā, formāli darbību sākot 1945. gada nogalē. Fondā piedalās 187 valstis – pasaulē ir 195 valstis – un tā rīcībā ir aptuveni 680 miljardu eiro. Salīdzinājumam – apmēram tāds bija Šveices iekšzemes kopprodukts 2013. Gadā. SVF uztur un līdzekļus finanšu stabilitātes uzturēšanai iemaksā tā dalībvalstis.

Tā pašreizējā vadītāja ir Francijas finanšu ministre Kristīne Lagarda, taču fondā lēmumi tiek pieņemti demokrātiskā ceļā, dalībvalstīm balsojot par svarīgu fonda rīcību. Pašlaik visvairāk balsu fondā ir ASV (16%), Japānai (6%), Ķīnai (6%), Vācijai (5%) un Francijai (4%). Fonda uzbūve būtībā līdzinās akciju sabiedrības uzbūvei.

Fonda principi

SVF ir dibināts, lai veicinātu starptautisko finansiālo sadarbību un tirdzniecību, veicinātu nodarbinātības pieaugumu, valūtu kursu stabilitāti, ekonomisko izaugsmi, kā arī lai nodrošinātu fonda dalībvalstis ar naudu gadījumos, kad valsts ekonomikā norisinās krīze. SVF tika dibināts, prātā paturot Lielās depresijas iespaidu uz cilvēku labklājību. Pašlaik SVF pēta globālo ekonomiku, iesakot (un dažreiz piespiežot) valstīm, kā rīkoties, kā arī izsniedzot aizdevumus. Aizdevumi tiek izsniegti, valstīm pakļaujoties reformām, kas stabilizēs – nevis uzlabos vai pasliktinās, bet stabilizēs – valsts ekonomiku.

Piemēri fonda rīcībai

Kad 2008. gadā Latvijā sākās finanšu un pārvaldes krīze, Latvija kopumā aizņēmās 7.5 miljardus eiro no dažādām valstīm un institūcijām, tajā skaitā aptuveni miljardu eiro no SVF. Latvija veica vairākas ekonomikas reformas – daudzas no tām tika kritizētas – paceļot nodokļus, kā arī t.s. “strukturālās reformas”, piemēram, apvienojot vairākas iestādes, kā arī nododot daļu publiskā sektora privātā sektora pārvaldībā. Pašlaik Latvija SVF parādu ir atmaksājusi, emitējot obligācijas. 2012. gadā lielākie fonda parādnieki bija Grieķija, Īrija, Rumānija, Ukraina un Portugāle.

Pret SVF vērstā kritika

Pret SVF visbiežāk vēršas valstis, kurām tiek vai tika piedāvāti acīmredzami neizdevīgi lēmumi un reformas. Piemēram, Grieķijā SVF – kopā ar Eiropas Komisiju un Eiropas Centrālo banku – krīzes laikā apmaiņā pret aizdevumiem noteica ļoti striktu monetāro politiku, faktiski nostādot Grieķiju izvēles priekšā – palikt eirozonā un dzīvot parādos, vai bankrotēt un atjaunot drahmu. SVF tika kritizēts kā kalpojošs plutokrātijai (bagāto varai), jo tas neņemot vērā vienkāršo cilvēku vajadzības. Tāpat SVF tiek kritizēts par tā sniegtās naudas izlietojumu, kā arī aizdevumu izsniegšanu autoritārām valstīm un diktatoru valdītām valstīm. Tāpat, tā kā izmaiņas SVF balsošanas noteikumos var veikt, tikai ja par to nobalso vairāk par 85% no valstīm, ASV kā 16% balsstiesību turētājai ir veto tiesības pret būtiskām izmaiņām SVF balsošanas sistēmā.

One Reply to “Kas ir Starptautiskais Valūtas fonds?”

  • Ja kadas dalibvalsts valutas kurss strauji krit, vai ir kadas citas problemas, Starptautiskais Valutas fonds tam sniedz palidzibu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *