Kas ir Komerckredīts?

Ar komerckredītu var tikt saprasti divi kredīta veidi. Pirmkārt, komerckredīts ir ar uzņēmumiem saistīts kredīts, kas ļauj pārdot preces, izmantojot atlikto maksājumu (preču kredīts). Otrkārt, komerckredīts saprotams arī kā kredīts, kuru jūs paņemat kādā bankā, taču tādā gadījumā, ja pieejams varētu būt arī valsts kredīts. Tātad, ja ir pieejams valsts galvots studiju kredīts, tad kredīts, kuru piedāvā kāda banka gadījumos, kad valsts negalvo studentam kredītu, tiek saukts par komerckredītu. Šajā rakstā īsi apskatīsim abus komerckredītus.

Uzņēmumu komerckredīts

Uzņēmumu komerckredīts ir preču pārdošana ar atlikto maksājumu. Tā, piemēram, ja SIA “Auzas” pārdod uzņēmumam SIA “Tautumeita” sijāšanas sietu priekš auzām, tas ir komerckredīts tādā gadījumā, ja SIA “Auzas” saņem samaksu par šo sietu pēc kāda laika, piemēram, 45 dienām. Iemesls tam, ka komerckredīts uzņēmumu vidū ir tik izplatīts, ir fakts, ka uzņēmumiem ir atšķirīgas, dažkārt pat sezonālas naudas plūsmas. Atgriežoties pie mūsu piemēra, SIA “Tautumeita” nevar atmaksāt naudu par siju uzreiz, jo uzņēmumam ir neregulāra naudas plūsma–Tautumeita saņems naudu par izsijātajām auzām tikai tad, kad tās būs nepieciešamas kāda garāmbraucoša tautudēla kumeļam.

Uzņēmumam jābūt vienotai pieejai tam, kā tiek pārvaldīti komerckredīti. Lai gan ļoti izplatīti, šāda veida kredīti ir nevēlami, jo var negatīvi ietekmēt kreditētāja naudas plūsmu. No otras puses, uzņēmumam ar sliktiem apmaksas nosacījumiem zūd konkurētspēja, jo tādā gadījumā daudz citu uzņēmumu var izvēlēties viņu konkurentus, kas piedāvā atlikto maksājumu. Tas, kā uzņēmums tiek galā gan ar finanšu, gan komerciālo kredītu, veido uzņēmuma kredītpolitiku. Tā kā komerckredīts netieši ietekmē arī valsts ekonomiku, Eiropas Savienībā ir izstrādātas noteiktas direktīvas, kā tiek iztiesātas sūdzības par šādiem kredītiem.

Studiju komerckredīts

Runājot par studiju kredītu, tas tiek saukts par komerckredītu tikai tad, ja studiju kredītu piedāvā arī valsts. Komerckredītu studentiem Latvijā piedāvā vairākas bankas, piemēram, Nordea, SEB un Swedbank. Lai gan komerckredīts sniedz iespēju arī bez valsts galvojuma uzsākt studiju gaitas, valsts kredītam ir arī citas labās puses, kas studiju komerckredītu padara diezgan neizdevīgu. Piemēram, studentiem, kas pēc augstskolas pabeigšanas izvēlas strādāt valsts iestādē (piemēram, skolā), ir pieejama studiju kredīta atmaksa par valsts līdzekļiem. Savukārt komeckredīta ņēmējiem šādu priekšrocību nav. Vienīgā priekšrocība šiem kredīta ņēmējiem ir tāda, ka, piemēram, sievietei paliekot stāvoklī, var pretendēt uz studējošā kredīta atmaksu, taču tas pienākas arī valsts studiju kredīta ņēmējiem.

Studiju komerckredītu tātad biežāk izvēlas studenti, kas nevar pretendēt uz valsts galvotu kredītu, kā arī tie, kuriem ir lieli ienākumi. Studiju komerckredīts jāsāk atmaksāt jau studiju laikā, turklāt tā procenti nereti ir krietni vien augstāki, nekā valsts piedāvātajam kredītam. No otras puses, to saņemt arī ir daudz vienkāršāk, jo dažkārt līgumu iespējams noslēgt bez galvotāja, turklāt nav jākārto tik daudz papīru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *