Kas ir fiksēta un kas ir mainīga procentu likme?

Procentu likme ir maksa, kas jāveic par kredīta izmantošanu.

Gada procentu likmes

Runājot par procentu likmi kredīta izmantošanas gadījumā, var runāt par fiksēto un mainīgo procentu likmi. Ja uz ilgāku laika posmu vai visu kredīta līguma spēkā esamības laiku procentu likme paliek nemainīga, tad šādu procentu likmi sauc par fiksēto. Ņemot vērā riskus, kas var rasties līguma darbības laikā krasu tirgus izmaiņu rezultātā, fiksētās procentu likmes ir augstākas par mainīgajām. Priekšrocība fiksētajām procentu likmēm ir tāda, ka savu budžetu iespējams labāk plānot, zinot, ka uz noteikto termiņu ir nemainīgas procentu likmes.

Mainīgo procentu likmi veido mainīgas starp banku procentu likmes un bankas noteiktas nemainīgas papildus procentu likmes. Šo likmi banka pārskata pārsvarā ik pēc 3 vai 6 mēnešiem, atkarībā no tā, cik bieži kredīta līgumā noteikts likmes pārrēķins. Bieži mainīgās procentu likmes Latvijā tiek piesaistītas starptautiskajiem īstermiņa procentu likmju indeksiem. LIBOR ir procentu likme, ar kādu bankas aizņemas līdzekļus Londonas starp banku tirgū, to nosaka, ikdienas ņemot vērā vismaz 8 banku procentu likmes. EURIBOR indekss ir likme, ar kādu bankas aizņemas līdzekļus Eiropas Savienības valstu starp banku tirgū. Šī likme tiek noteikta katru dienu, ņemot vērā ES valstu un nozīmīgu pasaules banku procentu likmes.

GPL

Gada procentu likme, jeb GPL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *