Gada procentu likmes – vai pareizā ideja?

Ātrie kredīti ir nedaudz savāda tirgus daļa: no vienas puses, tas rada sociālekonomiskas problēmas sabiedrībā, bet no otras – tas tās arī risina. Kā relatīvi jauns fenomens finanšu pasaulē ātrais kredīts un ar to saistītā nozare vēl nav pilnībā izpētīta, tāpēc vēl nav skaidrs, ko ar nozari izdara, piemēram, ātro kredītu procentu likmju griestu noteikšana, kas nupat nupat grasās tikt ieviesta Latvijā. Vienu skatījumu piedāvā aģentūras “PwC” veiktais pētījums par ātro kredītu procentu griestiem.

Gada procentu likmes izposta nozari, rada nelegālo kredītdevēju pieplūdumu

Gada procentu likmes

Pētījumā izmantotā metodika kopumā nerāda iebildumus, un arī rezultātiem nākas vien piekrist. Tiek argumentēts, ka valstīs, kurās noteikti procentu likmju griesti, gaidītie rezultāti netiek sasniegti: kredītdevēji, lai būtu spējīgi no darbības gūt peļņu, nosaka dažādus papildpakalpojumus, kas gulstas uz kredītņēmēja pleciem, bet uzņēmumi, kas jaunajiem nosacījumiem nespēj pielāgoties, tiek iznīcināti, bet miris uzņēmums nav labs ekonomikai.

Turklāt, tā tiek argumentēts, procentu likmju griesti rada arī nevajadzīgu birokrātiju, kura rada izdevumus pašai valstij. Plaukst arī dažādi nelegālie kredītdevēji, jo pieprasījums pēc šāda pakalpojuma ir izveidojies, un, piemēram, riska grupas var sākt aizņemties pie privātpersonām, kas palielina risku tiem iedzīvoties parādos, kuri būtu daudz lielāki nekā dēļ neveiksmīga aizņēmuma pie nebanku kredītdevējiem.

Tā vietā tiek ieteikts nozari regulēt ar citiem līdzekļiem, to pamatojot ar 5 ES dalībvalstu negatīvo pieredzi, nosakot kredītlikmju griestus. Piemēram, ir iespējams regulēt arī parāda griestus (kā to, jāpiebilst, jau dara Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija), kā arī atļaut nozarei zināmu pašregulāciju: tirgus sašaurināšanās spētu radīt patērētājiem neizdevīgu situāciju, kurā aizdevumus iespējams saņemt tikai pie lielākajiem kredītdevējiem, kas, piemēram, varētu “piekarināt” dažas papildizmaksas (“kredīta piešķiršanas maksa”, “reģistrācijas maksa”, u.t.t.), lai varētu gūt peļņu arī ar jaunajām gada procentu likmēm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *