Credit24 līgumsods

6.1. Gadījumā, ja Jūs kavējat šajā Līgumā noteiktos maksājumus, Jūs maksājat Credit24 līgumsodu 0,9% apmērā no kopējās kavēto maksājumu summas (Aizdevums, Komisija un Procenti), kas veicami atbilstoši šim Līgumam, par katru nokavējuma dienu. Līgumsods tiek aprēķināts, Credit24 atkāpjoties no līguma, kā arī tas var tikt pārrēķināts gadījumos, kad parāds tiek nodots piedziņai piedziņas kompānijai vai tiesai. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Jūs no pienākuma izpildīt saistības atbilstoši šim Līgumam.

Credit24 līgumsods

6.2. Gadījumā, ja Jūs kavējat Maksājuma grafikā paredzētā maksājuma veikšanu 10 (desmit) dienas vai vairāk, Jums tiek nosūtīta parādvēstule par maksājuma kavēšanu, par ko Credit24 jāmaksā maksa par parādvēstuli Eur 10, 00 apmērā par tās sagatavošanu un nosūtīšanu. Ja maksājums nav saņemts pēc minētās vēstules nosūtīšanas, parādvēstule tiek izsūtīta atkārtoti, kopā ar paziņojumu par līguma laušanu, par ko Jūs maksājat Eur 10,00 par tās sagatavošanu un nosūtīšanu.

6.3. Ja Jūsu lieta tiek nodota kredītpiedziņas kompānijai, visas izmaksas un zaudējumus, kas saistītas ar procesa virzību un pašu procesu, sedzat Jūs.

Rakstam par Credit24 līgumsodu ir tikai informatīvs raksturs! Pievērsiet uzmanību šiem punktiem, kad nākamreiz aizņemieties ātro kredītu no Credit24.

Kredīti salīdzināšanas tabulā ir norādīti nejaušā secībā un aizdevēji augstākās pozīcijās nevar tikt uzskatīti par ieteicamākiem vai izdevīgākiem. Kurš no pievienotajiem aizdevējiem ir piemērotākais Jūsu situācijā? Tas jāvērtē Jums! Aizņemieties apdomīgi, izvērtējot savas iespējas kredītu atmaksāt.

Piedalīties diskusijā par šo rakstu:

Copyright © 2018 Ātrais kredīts, visas tiesības paturētas.