Banku darbība

Bankas darbojas, sniedzot saviem klientiem šādus un citus pakalpojumus:

  • Piesaista noguldījumus, kurus banka var izsniegt kredītu veidā;
  • Izsniedz kredītus;
  • Veic naudas pārskaitījumus tās klientu uzdevumā;
  • Veic valūtu maiņu, tirdzniecību (spekulāciju) ar valūtām, utt;
  • Tirgojas ar vērtspapīriem, kā arī veic trasta operācijas klientu uzdevumā;
  • Bankas nodarbojas arī ar iedzīvotāju konsultēšanu jautājumos, kas saistīti ar akciju tirdzniecību un dalību finanšu tirgos, kā arī veic investīciju apkalpošanu.

Krājaizdevu sabiedrību darbība

  • Piesaista biedru noguldījumus vai citus līdzekļus (akcijas, vērtspapīrus);
  • Kreditē KS biedrus;
  • Apkalpo biedru maksājumus, tajā skaitā arī izmantojot bezskaidras naudas maksājumu līdzekļus;
  • Uzglabā biedru vērtības, konsultē viņus finanšu jautājumos, sniedz informāciju, kas saistīta ar biedra parādiem, kā arī izsniedz galvojumu biedru vārdā.

Kā redzams, Latvijas banku sistēma ir visnotaļ sarežģīta, un, lai gan Latvijas Banka var kontrolēt banku darbību ar vairākiem tiešiem un netiešiem līdzekļiem, bankām ir visnotaļ liela autonomija, kas ļauj tām darboties brīvā tirgus apstākļos un konkurēt savā starpā. No otras puses, tieši šis kontroles trūkums vēsturiski izrādījās Latvijai liktenīgs – kur Igaunijas ekonomika finanšu krīzē cieta mazāk, jo tika pieņemti nepopulāri lēmumi ierobežot kreditēšanu un palielināt obligātās rezerves (tādējādi atdzesējot ekonomiku), Latvijā šāda kontrole nenotika, un piezemēšanās bija gana smaga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *