Ātro kredītu nozares statistika

Īstermiņa aizdevumu, jeb ātro kredītu nozare Latvijā pastāv jau ilgāku laiku. Un šo gadu laikā palīdzējusi daudziem cilvēkiem dažādās dzīves situācijās. Pirmais nozares uzņēmums tika izveidots 2005. gadā. Nozares uzņēmumiem jāspēj atbilst visām licenzēšanas prasībām un izpildīt noteiktas finansiālas prasības, kas nodrošina, ka tirgū ir tikai pārbaudīti uzņēmumi, kas darbojas atbilstoši visām likumdošanas prasībām. Licences maksa ir 50 000 latu un uzņēmuma pamatkapitālam ir jābūt vismaz 300 000 latu. Pirms licences maksas un uzraudzības ieviešanas, tirgū darbojās ap 50 uzņēmumu. 2013. gadā licences saņēmuši 20 uzņēmumi, lai arī tirgus ir sakārtots un tajā valda liela konkurence, ātro kredītu īpatsvars kopējā patēriņa kredītu portfelī sastāda tikai 6%, kamēr Latvijas komercbanku izsniegtie kredīti 94%. Vēl mazāks ir ātro kredītu īpatsvars kopējā mājsaimniecību kredītportfelī, kur Latvijas komercbankas kopumā izsniegušas kredītus vairāk kā 4,5 miljardu latu apjomā un sastāda 99% no portfeļa. Šie dati uzskatāmi parāda, ka ātro kredītu nozare ir daudzas reizes mazāka par komercbanku sektoru un sastāda tikai nelielu daļu no Latvijas mājsaimniecību kredītportfeļa. Tāpēc ir pilnīgi aplami runāt, ka īstermiņa aizdevumi varētu veidot jaunu kreditēšanas burbuli ar no tā izrietošajām sekām. Jāatgādina arī, ka pretēji masu mēdiju izplatītajai informācijai, kredītņēmēji kuriem ir problēmas ar savlaicīgu kredītu atmaksu, īpatsvars šajā nozarē nebūt nav nesamērīgi augsts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *