Ar iesnieguma palīdzību nebanku kredītņēmēji varēs sevi iekļaut kredīta lieguma sarakstā

Latvijas nebanku kredītdevēju asociācija, lai ieviestu starptautiski atzītus labās prakses standartus un veicinātu atbildīgu aizņemšanos nebanku kreditēšanas sektorā, ir izveidojusi sistēmu, kas ļauj kredītņēmējam ar iesnieguma palīdzību iekļaut sevi sarakstā, kam aizdevējs uz noteiktu laika periodu neizsniedz kredītu. Šāds lūgums būs neatsaucams un tas būs spēkā pēc kredītņēmēja izvēles – vienu, divus vai trīs gadus. Jaunā kārtība sāks darboties ar pirmdienu, 18. martu. Tā attieksies uz asociācijas biedru klientiem.

“Atsevišķi gadījumi, kas pēdējo nedēļu laikā ir parādījušies medijos, spilgti iezīmē problēmu, ka nebanku kredītdevējiem nav pieejams vienots reģistrs, kurā būtu informācija par pārējām klienta saistībām. Līdz ar to veidojas situācija, ka atsevišķi klienti, vieglprātīgi izturoties pret savām finansēm, vienlaicīgi aizņemas pie vairākiem kredītdevējiem,” atzīst Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas vadītāja Baiba Fromane.

Asociācijas vadītāja Baiba Fromane norāda, ka jaunā sistēma pasargās tos kredītņēmējus, kuriem ir grūtības ar savu personīgo finanšu plānošanu. Asociācija uzskata, ka tas ir instruments, lai klients patstāvīgi varētu nodrošināties pret vieglprātīgu vai nesaprātīgu aizņemšanos.

Asociācija ir izstrādājusi iesnieguma paraugu, kurš kredītņēmējam būs jāaizpilda, lai sevi iekļautu atteikuma sarakstā. Tajā jānorāda tie asociācijas biedru uzņēmumi, no kuriem klients nevēlas saņemt aizdevumu. Tāpat jāatzīmē laika periods, cik ilgi klients vēlas aizdevuma izsniegšanas liegumu.

Lai nodrošinātos, ka aizdevuma lieguma kārtība netiek izmantota ļaunprātīgi, iesniegumam pielikumā būs jāpievieno pases kopija, uz kuras norādīts, ka kopija ir iesniegšanai Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijai. Aizdomu gadījumā par datu ļaunprātīgu izmantošanu asociācija sazināsies ar konkrēto personu, lai pārliecinātos, vai informācija ir patiesa.

Lai patērētājiem būtu vieglāk atpazīt tos uzņēmumus, kas ir vienojušies par iespēju kredītņēmējam sevi iekļaut sarakstā aizdevuma liegumam, asociācijas biedru mājas lapās ir publicēta atpazīstamības zīme “Atbildīgs aizdevējs”, kas apliecina uzņēmuma apņemšanos īstenot atbildīgu un godprātīgu biznesa praksi.

Jau iepriekš ziņots, ka Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas biedri ir vienojušies par virkni pasākumiem kredītņēmēju aizsardzībai – līdz brīdim, kamēr valsts izveidos vienotu kredītreģistru, kā arī nodrošinās iespēju pārbaudīt personu ienākumu līmeni, asociācijas biedri neizsniegs kredītus 18 un 19 gadus veciem jauniešiem. Tāpat asociācijas biedri ir vienojušies ierobežot līgumsoda apmēru, noskatot, ka tas nepārsniedz 100% no pamatparāda, kas ietver gan aizdevuma pamatsummu, gan komisijas maksu par tā izsniegšanu.

Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija pārstāv uzņēmumus, kuriem ir vairāk nekā 80% no kopējās nozares tirgus daļas. Asociācijas misija ir veidot uzticamu, sociāli atbildīgu un uz ilgtermiņa sadarbību vērstu kreditēšanas praksi, ko pozitīvi novērtē patērētāji un valsts reglamentējošās institūcijas, vienlaikus respektējot nebanku finanšu risinājumu sniegtās iespējas ikviena indivīda un sabiedrības brīvai un nodrošinātai attīstībai.

4 Replies to “Ar iesnieguma palīdzību nebanku kredītņēmēji varēs sevi iekļaut kredīta lieguma sarakstā”

 • LNKA:

  Iesniegums par kredīta neizsniegšanu
  Lai ieviestu starptautiski atzītus labās prakses standartus un veicinātu atbildīgu aizņemšanos nebanku kreditēšanas sektorā, Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija, sākot ar 2013. gada 18. martu, ir izveidojusi sistēmu, kas ļauj kredītņēmējam ar iesnieguma palīdzību iekļaut sevi sarakstā, kam aizdevējs uz noteiktu laika periodu neizsniedz kredītu. Šāds lūgums būs neatsaucams un tas būs spēkā pēc kredītņēmēja izvēles – vienu, divus vai trīs gadus.

  Šāda iespēja izstrādāta, lai pasargātu tos kredītņēmējus, kam ir grūtības ar personīgo finanšu plānošanu. Tas ir instruments, lai klients patstāvīgi varētu nodrošināties pret vieglprātīgu vai nesaprātīgu aizņemšanos.

  Iesnieguma paraugs, kas kredītņēmējam jāaizpilda, lai iekļautu sevi šajā sarakstā, ir pieejams zemāk.

  Iesniegumam klāt jāpievieno iesniedzēja pases kopija, uz kuras jābūt iesniedzēja rakstītam tekstam: kopija iesniegšanai Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijai. Ja ir izsniegta pilnvara, tad uz tās jānorāda apliecinājums, ka tā ir spēkā un nav atsaukta.

  Iesniegumu ar kopā pievienojamajiem dokumentiem var:
  Personiski nogādāt uz asociāciju tās darba laikā;
  Nosūtīt pa pastu uz asociācijas adresi;
  Nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: palidziba@nebankukrediti.lv.
  Iesniegums tiek izskatīts 10 darba dienu laikā no brīža, kad tas saņemts asociācijā. Pēc tam stāsies spēkā aizdevuma liegums uz termiņu, ko iesniegumā norādījis kredītņēmējs.

  Veidlapa: http://www.nebankukrediti.lv/download.php?file=news/lnka_blacklist_iesnieguma_forma3.pdf

 • Sveiki
  Ko darīt situācijā, kad ir paņemti ātrie kredīti par summu 4000Eiro, bet nav iespējams atdot plānotajā termiņā, sanāk kavēt divus mēnešus, bet tad uzreiz ir iespēja atdot, kas var pasargāt, vai ko darīt tādā situācijā?

 • Sazinieties ar aizdevējiem vai vērsieties Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *