Alternatīvā enerģija

Mūsdienās pamazām lielāku popularitāti izcīna alternatīvie elektroenerģijas ieguves veidi. Protams, pagaidām šis nav enerģijas pamata ieguves veids, taču visas cerības tiek liktas uz to, lai tas realizētos. Izšķir šādus enerģijas veidus: saules, vēja, zemes iekšējā siltuma, kā arī paisuma un bēguma enerģija, par ko dzirdēts mazāk. Alternatīvā enerģija savukārt ir enerģijas resursu veids, kuru izmantošana nerada kaitējumu videi vai arī rada to tikai nelielā apmērā – tātad nekaitē ne florai, ne faunai.

Hidroelektrostacija – dabai draudzīgs enerģijas ieguves veids?

Tā kā šajā gadījumā elektrības ražošanai izmanto ūdenskritumus vai dambjus, kur krītošais ūdens griež turbīnas (tās savukārt darbina ģeneratorus), tad nevar īsti apgalvot, ka šis būtu ķīmisks un kaitīgs energo ieguves veids. Šīs stacijas ceļ uz ūdeņiem bagātām upēm ar vienmērīgu caurplūdumu.

Lielākās stacijas Latvijā ir Pļaviņu HES un Rīgas HES.

Kas ir saules enerģija?

Saules enerģiju izmanto saules baterijās, sasilda ūdeni, telpu sildīšanā u.c. Diemžēl šobrīd pasaulē apgūtā saules enerģija veido tikai 0,1% no kopējā saražotā enerģijas daudzuma.

Tomēr jāsaka, ka pēdējā laikā pieprasījums pēc saules enerģijas izmantošanas ir pieaudzis. Tas ir noticis, pateicoties energoresursu cenu kāpumam un saules enerģijas iegūšanas iekārtu cenu samazinājumam. Alternatīvās enerģijas piekritēji var uzgavilēt – saules enerģijai ir potenciāls kļūt par nozīmīgāko enerģijas avotu gan reģionāli, gan pasaules mērogā.

Saules enerģijā investēt ir droši – jau pavisam pārskatāmā nākotnē netiek prognozēta tās izzušana. Pavisam iespējams, ka šis enerģijas veids kļūs par galveno enerģijas avotu, pateicoties tās potenciālam un priekšrocībām, kas uzskatītas jau iepriekš. Turklāt saules baterijām vai saules kolektoriem praktiski nav nekādu uzturēšanas un apkalpošanas izmaksu, kas padara tos visai pievilcīgus.

Kas ir heliostacijas?

Vienkārši runājot, tās ir stacijas, kurās ar saules kolektoriem iegūst enerģiju, savukārt saules kolektori ir tehniskas iekārtas, kuras absorbēto saules starojumu pārvērš siltumā. Kolektori strādā  sistēmā ar boileru, kur ūdens var tikt uzsildīts arī ar katla palīdzību, ko izdarīt var gandrīz ikviens.

Kas ir vēja enerģija?

Šī enerģija rodas, vējam sastopot savā ceļā šķērsli. Kad tas sastop šķērsli, vējš atdod tam daļu savas enerģijas – tā strādā vēja turbīnas.  Tālākais ir sekojošs: vējš iekustina vēja turbīnas spārnus, radot mehānisko enerģiju. Savukārt šī mehāniskā enerģija tālāk jau ar ģeneratoru palīdzību tiek pārvērsta elektriskajā enerģijā, ko izmanto tālāk. Paši lielākie ģeneratoru parki Latvijā ir Grobiņā un Ainažos, kur tie ir izvietoti jau vairākus gadus.

Kāda ir situācija Latvijā?

Jāteic, ka Latvijā alternatīvās enerģijas izmantošana attīstās diezgan nekārtīgi. Ja tas notiek privātajā sektorā, tad tas ir vairāk pateicoties uzņēmēju aktivitātei un drosmei piedāvāt tirgū dažādas alternatīvas. Starp šīm alternatīvām var minēt, piemēram, siltuma sūkņus, saules enerģijas kolektorus, kuri spēj nodrošināt ēkas apkuri, kas noder it visiem.

Tātad šo privātmāju īpašnieku atsaucība par siltuma sūkņiem, neskatoties uz to, ka tie ir diezgan dārgi un ir jāinvestē lieli naudas līdzekļi, ir pat ļoti pozitīva. Vairākās aptaujās tie, kas aprīkojumu uzstādījuši pirms ilgāka vai nesenāka laiciņa, iesaka arī citiem izvēlēties šo enerģijas ieguves veidu, tādējādi netieši to popularizējot.

Pie mums Latvijā gada saules enerģijas izstarojums uz horizontālas virsmas ir 1000-1200 kWh/m2 (protams, atkarībā no ģeogrāfiskās vietas). Situācija nav tik slikta – vidējais saules gada izstarojums Rīgā ir lielāks nekā Berlīnē, kur saules enerģijas iegūšana ir ļoti populāra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *