MiniCredit līgumsods

Ja Jūs kavējat Aizdevuma līgumā noteiktos maksājumus, Jūs maksājat MiniCredit līgumsodu 1.00 % apmērā no kopējās kavētās maksājumu summas par katru kavējuma dienu. Līgumsods nevar būt lielāks par pamatparādu.

Ja MiniCredit Jums ir nosūtījis parasto vai ierakstīto vēstuli ar atgādinājumu par parāda esamību un aicinājumu labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības, MiniCredit ir tiesības piedzīt no Jums izdevumus, kas saistīti ar vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu, ne vairāk kā 7,11 Eur apmērā.

Ja Jūs nepildāt vai nepienācīgi pildāt savas Aizdevuma līgumā noteiktās saistības, MiniCredit ir tiesīgs nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības Trešajām personām, t.sk. nodot tiesības uz Jūsu personas datu apstrādi un šo datu ievietošanu publiskajās datu bāzēs. Kavēto maksājumu piedziņas gadījumā piedziņas izdevumus sedzat Jūs. Jūs piekrītat MiniCredit tiesībām nodot Jūsu personas datus apstrādei Trešajām personām, kā arī uz citu valsti, kā arī MiniCredit saistītajiem uzņēmumiem.

Rakstam par MiniCredit līgumsodu ir tikai informatīvs raksturs! Pievērsiet uzmanību šiem punktiem, kad nākamreiz aizņemieties ātro kredītu no MiniCredit.

Kredīti salīdzināšanas tabulā ir norādīti nejaušā secībā un aizdevēji augstākās pozīcijās nevar tikt uzskatīti par ieteicamākiem vai izdevīgākiem. Kurš no pievienotajiem aizdevējiem ir piemērotākais Jūsu situācijā? Tas jāvērtē Jums! Aizņemieties apdomīgi, izvērtējot savas iespējas kredītu atmaksāt.

Piedalīties diskusijā par šo rakstu:

Copyright © 2017 Ātrais kredīts, visas tiesības paturētas.